Pelare och kolonner

Våra pelare

Våra pelare limmas alltid med hål i mitten för ökad styrka och livslängd och för att motverka sprickbildning.

Limmade granpelare
med kärnsidan utåt.

Kolonner, limmade av
12 granlameller.

PRODUKTLISTA

Tillbehör

 15535 Stolpfäste 130
 15536 Stolpfäste 150
 15201 Kolonnfot
 15613 Lock 130
 15614 Lock 150

 

 

Ändra fontstorlek
Kontrast