Pelare och kolonner

Våra pelare

Våra pelare limmas alltid med hål i mitten för ökad styrka och livslängd och för att motverka sprickbildning.

Limmade granpelare
med kärnsidan utåt.

Kolonner, limmade av
12 granlameller.

PRODUKTLISTA